Simklubben S02

Styrelsens uppdrag regleras i Simklubben S02:s stadgar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet. Nedan finner du styrelsens kontaktuppgifter. Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du maila styrelsen@s02.nu.

Styrelsen

Pernilla DittmerOrdförande
Pernilla Dittmer

pernilla.dittmer@s02.nu
072-8870732
Linda RilbyVice ordförande
Linda Rilby
linda.rilby@s02.nu
0707-706465
Kassör
Matilda Öster

matilda.oster@s02.nu
Funktionärsansvarig
Veronika Nihlén
veronika.nihlen@s02.nu
Donald Werner
donald.werner@s02.nu
åsa

Ledamot
Åsa Axelsson

asa.axelsson@s02.nu
0704-615848

Ledamot
Fritjof Ahlstedt

fritjof.ahlstedt@s02.nu
Suppleant 1
Federico Hernandez
federico.hernandez@s02.nu
Suppleant 2
Emil Löfgren

emil.lofgren@s02.nu

Personal

Claes

Klubbchef
Claes Andersson
klubbchef@s02.nu
claes.andersson@s02.nu

LineUtvecklings- och marknadschef
Line Holmqvist

line.holmqvist@s02.nu
joachimChefstränare
Joachim Bratt

chefstranare@s02.nu
joachim.bratt@s02.nu

Verksamhetsassistent
Josefina Gordon
josefina.gordon@s02.nu

jessika

Simlyftet
Jéssika Ladislau

simlyftet@s02.nu
jessika@s02.nu