Stadgar och policydokument

Bra i idrott och bra idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Läs mer om detta i S02 stadgar.

Den rödsvarta tråden

S02 stadgar

S02 krishanteringsplan

Krisgrupp

Representant från styrelsen
Linda Rilby

linda.rilby@s02.nu
0707-706465

Kansliet, Klubbchef
Claes Andersson

claes.andersson@s02.nu

Kansliet, Utvecklings- & marknadschef
Line Holmqvist

line.holmqvist@s02.nu

Chefstränare
Joachim Bratt

joachim.bratt@s02.nu

Kansli

Kansliet stängt 2/10.

Telefon öppettider
Måndag 12:30-15:00
Onsdag 08:00-08:45
Torsdag 12:30-15:00

Telefon 073-656 61 18
Epost kansli@s02.nu

Barracuda race 2023

sm-logo-2023

SM/JSM i simning kortbana kommer att gå på Valhallabadet 22-26 november 2023.

www.innesm.se

Bästa livförsäkringen!
Träna med oss

Varmt välkomna till en ny termin vecka 35.
Se kurser och priser...

Swim of Hope 2022