Stadgar och policydokument

Bra i idrott och bra idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Läs mer om detta i S02 stadgar.

Den rödsvarta tråden

S02 stadgar

S02 krishanteringsplan

Krisgrupp

Representant från styrelsen
Linda Rilby

linda.rilby@s02.nu
0707-706465

Kansliet
Szilvia Sziveri

szilvia.sziveri@s02.nu

Kansliet
Line Holmqvist

line.holmqvist@s02.nu

Chefstränare
Joachim Bratt

joachim.bratt@s02.nu

Kansli

Ändrade öppettider under sommaren.

Öppettider telefon
måndag kl 12-15
torsdag kl 12-15
fredag kl 12-15

Telefon
073-656 61 18

Mailen är alltid öppen! kansli@s02.nu

tränare

VI BEHÖVER FLER TRÄNARE

Är du intresserad? Maila ansokan@s02.nu

Bästa livförsäkringen!
Träna med oss!

Vi har simkurser i Valhalla, Lundby, Kärra, Angered och Frölunda.

Bokningen till sommarkurserna är öppen!

Maila kansli@s02.nu för mer information.

Swim of Hope 2021