Stadgar och policydokument

Bra i idrott och bra idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Läs mer om detta i S02 stadgar.

Den rödsvarta tråden

S02 stadgar

S02 krishanteringsplan

S02 integritetspolicy

Krisgrupp

Representant från styrelsen
Linda Rilby

linda.rilby@s02.nu
0707-706465

Kansliet, Klubbchef
Claes Andersson

claes.andersson@s02.nu

Kansliet, Utvecklings- & marknadschef
Line Holmqvist

line.holmqvist@s02.nu

Chefstränare
Joachim Bratt

joachim.bratt@s02.nu