Arbetsdag för styrelsen och anställda

I söndags hade styrelsen ihop med anställda sin andra arbetsdag för året. Fokuset har legat på att jobba fram en tydlig strategisk plan för klubben kommande år samt skapa handlingsplaner för att nå uppsatta mål.

Det finns mycket energi och framåtanda i både styrelse och anställda men vi behöver också hjälp från föräldrar eller medlemmar med annan koppling till föreningen som kan bidra med ideella insatser i områden så som marknadsföring, arrangemang, samarbetspartners osv.

Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen? Varmt välkommen att höra av dig till klubbchefen claes.andersson@s02.nu. Alla insatser är välkomna!

Vi simmar bättre tillsammans!